Fortrolighedspolitik

1. Omfanget af fortrolighedspolitikken

1.1 Følgende beskriver, hvordan CaseOnline Sweden AB, organisationsnummer 559042-0724, med adresse Blomgatan 17 B, 973 31 Luleå, Sverige ("CaseOnline.dk", "os" eller "vi") behandler personlige data.

1.2 Beskyttelse af personlige oplysninger er et spørgsmål, der er en prioritet for os. Det er derfor vigtigt for os at beskytte dine personlige data og sikre, at vores behandling af dem finder sted på en korrekt og lovlig måde.

1.3 I denne fortrolighedspolitik forklarer vi, hvilke typer personlige data vi kan behandle, og til hvilket formål vi behandler dem. Denne fortrolighedspolitik gælder, når du bruger vores websted, app og tjenester, der er inkluderet i en app eller på et websted administreret af CaseOnline Sweden AB, og når du køber og leverer varer fra CaseOnline Sweden AB ("Tjenesten"). Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personlige oplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Oplysninger om IP-numre og om din brugeradfærd, når du bruger Tjenesten, kan også udgøre personlige data. Behandling inkluderer al håndtering af personlige data, såsom indsamling, analyse, registrering og opbevaring. Vi rapporterer også om vores behandling af personoplysninger, og hvilke valg og hvilke rettigheder du har i forhold til det. Vi beder dig om at læse vores fortrolighedspolitik grundigt og få dig til at forstå dens indhold.

1.4 Bemærk, at denne fortrolighedspolitik vedrører behandling af personoplysninger, som CaseOnline Sweden AB er ansvarlig for personoplysninger for. Dette betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen og behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder også, at det er for os, at du skal henvende dig med spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du vil udøve nogen af de rettigheder, du har i forhold til vores håndtering af dine personoplysninger.

2. Kilder til personoplysninger

2.1 Politikken gælder for personoplysninger, som vi indsamler fra følgende kilder:

a) Ordrer og henvendelser til kundeservice

Oplysninger angivet ved bestilling, din kundehistorie og e-mail-kommunikation med vores kundeservice.

b) Jobansøgninger

Oplysninger leveret af dig i forbindelse med jobansøgninger.

c) Hjemmesider, der drives af CaseOnline Sweden AB

Oplysninger indsamlet på vores domæner og i vores apps såvel som vores hjemmesider på sociale medier, der tilhører tredjeparter som Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Linkedin og Instagram.

d) E-mail-kommunikation

Elektronisk kommunikation mellem dig og CaseOnline Sweden AB.

e) Demografiske data

Alle oplysninger, du giver ved tilmeldingen, indsamles. Geografiske oplysninger om boligområder kan også indsamles.

f) Oplysninger om brugen af vores hjemmesider / kommunikation

Når du besøger vores websted, bruger vi automatiske dataindsamlingsteknikker til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter. Dette inkluderer links, du klikker på, sider og indhold, du ser, og tilsvarende oplysninger og statistikker om dit besøg. Oplysningerne hentes automatisk ved hjælp af cookies (browser-cookies og session-cookies) og ved hjælp af tredjeparts sporingstjenester. oplysninger om arbejdsgiveren / organisationen, dens adresse og din titel. Visse oplysninger opnås automatisk, når du bruger Tjenesten, herunder oplysninger om din brug af Tjenesten, tekniske data såsom IP-adresse, hardwaretype, operativsystem og browserversion, geografisk information og adresseoplysninger. Vi opdaterer muligvis dine oplysninger fra andre offentlige registre, som f.eks. GEM om nødvendigt for at opretholde en god vedligeholdelse af registreringsdatabasen.

g) Teknisk information, computer / mobiltelefon

Oplysninger om din computer eller lignende udstyr, der bruges til at få adgang til vores hjemmeside, f.eks. IP-adressen på din computer / enhed, operativsystem, browser og version. Hvis du bruger en smartphone eller anden mobilenhed, indsamler vi også oplysninger om telefonens unikke id, annonce-id, geografiske placering osv. Til enheden.

3. Personlige data behandlet

Vi håndterer muligvis følgende personlige oplysninger, der kan tilskrives dig:

a) Kontaktoplysninger i forbindelse med bestilling af varer eller support

• Navn

• Adresse

• Jord

• Telefon nummer

• Email adresse

• Kundenummer

• Brugernavn og adgangskode

b) Yderligere oplysninger om dig, der har enkeltmandsvirksomhed eller personligt kundenummer

• CPR-nummer

c) Kontaktoplysninger til levering af nyhedsbreve, kampagner og vigtig information

• Email adresse

• Firmanavn / navn

• Organisationsnummer / socialsikringsnummer

d) Kontaktoplysninger i forbindelse med jobansøgninger

• Navn

• Email adresse

• Telefon nummer

• Køn

• Job ansøgt om

• Fødselsdato

• Oplysninger leveret af referencer

• Resuméer af interviews

• CV

• Personligt brev

e) Kontaktoplysninger i forbindelse med at du kontakter os via hjemmesiden eller via e-mail

• Navn

• Email adresse

• Telefon nummer

f) Cookies

Permanente cookies bruges på CaseOnline Sweden ABs websted www.caseonline.se for den bedste funktionalitet. En cookie er en lille tekstfil, der er gemt på din computer, og som indeholder oplysninger.

g) Logfiler

Vi indsamler oplysninger ved hjælp af logfiler, der registrerer aktiviteter på vores websted og indsamler statistik om dine surfvaner.

h) Web-tags

Web-tags er scripts med tags, der er knyttet til grafiske objekter på et websted eller i en e-mail. Formålet med dem er at sende data tilbage til os. Eksempler på indsamlet information er tekniske oplysninger såsom IP-adresser og information om, hvordan man reagerer på en e-mail-kampagne (f.eks. Tidspunktet, hvor e-mailen blev åbnet, det link, du klikkede på, hvis du bruger en computer / mobiltelefon osv.) Vi bruger web-tags på vores hjemmeside og i e-mail-kommunikation.

4. Formålet med proceduren og retsgrundlaget

4.1 Vi behandler dine personoplysninger under a) ovenfor til formålet og baseret på vores legitime interesse i at muliggøre ordrer for at informere dig om vores opdateringer af Tjenesten og vilkår for brug, for at levere direkte markedsføring for at forhindre brug af Tjenesten i overtrædelse af vilkårene for brug af tjenesten og for at forhindre og undersøge misbrug af tjenesten. Vi behandler også dine personoplysninger under a) ovenfor for at opfylde forpligtelser i henhold til loven.

4.2 Vi behandler dine personoplysninger under b) til de formål, der er anført i 4.1 ovenfor og det juridiske grundlag for at opfylde aftalen med dig.

4.3 Vi behandler dine personlige data under c) med det formål og baseret på vores legitime interesse i at levere nyhedsbreve, kampagner og vigtig information til dig.

4.4 Vi behandler dine personoplysninger under d) med henblik på administration af jobansøgninger. For annoncerede stillinger behandler vi disse oplysninger baseret på vores legitime interesse i at administrere jobansøgninger i forbindelse med den annoncerede stilling. Til spontane ansøgninger behandler vi disse oplysninger baseret på dit samtykke.

4.5 Vi behandler dine personlige data under e) med det formål og baseret på vores legitime interesse i at følge op på spørgsmål fra dig.

4.6 Vi behandler dine personlige data under f) - h) ovenfor med det formål og baseret på vores legitime interesse i at opfylde generelle forretningsformål såsom at forbedre din oplevelse af Tjenesten, at forbedre og udvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter, for at analysere din brug af Tjenesten, for at sikre den tekniske funktionalitet af Tjenesten, for at forhindre brug af Tjenesten i strid med vilkårene for brug af Tjenesten, for at forhindre og undersøge misbrug af Tjenesten for at måle effekten marketing- og reklamekampagner og tilvejebringelse af statistikker og analyser.

5. Opbevaring af personoplysninger

5.1 Vi gemmer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med punkt a) - b) ovenfor, så længe du har en konto hos os. Vi gemmer derefter dine personlige data til markedsføringsformål, indtil du modsætter dig en sådan behandling. I andre henseender behandler vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, eller som vi er forpligtet til ved lov.

5.2 Vi gemmer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med punkt c) ovenfor, indtil du giver os besked om, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kampagner og vigtige oplysninger fra os.

5.3 Vi gemmer dine personoplysninger i overensstemmelse med punkt d) ovenfor, indtil ansøgningsproceduren er afsluttet, alternativt til spontane ansøgninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage (dog i højst to år).

5.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med punkt e), indtil sagen med dig er afsluttet.

5.5 Vi behandler dine personlige data i overensstemmelse med punkt f) - h) ovenfor, så længe det er nødvendigt for at nå formålet i punkt 4.6 ovenfor.

5.6 I det omfang dine personlige data ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen, eller hvis behandlingen af andre grunde ikke længere er tilladt, bliver oplysningerne anonymiseret eller slettet.

6. Modtager

6.1 Vi kan videregive nødvendige kontaktoplysninger til vores personlige dateassistenter, f.eks. virksomheder, der arbejder med faktureadministration eller it- og cloudtjenester. I sådanne tilfælde indgås aftaler om personoplysningsassistenter, der sikrer, at dine personoplysninger kun behandles i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

6.2 Andre oplysninger videregives ikke til tredjeparter til andet formål end at opdatere oplysninger til offentlige registre eller statistikker / analyser udført af tredjeparter på vores vegne. Oplysningerne afpersonificeres i videst muligt omfang. Tredjeparter får ikke nogen ret til at bruge dine personlige data til andre formål end dem, der er angivet i denne fortrolighedspolitik. Personlige oplysninger kan også videregives, hvis vi er forpligtet til det som følge af en domstolsafgørelse, eller hvis vi har fået dit samtykke til en sådan videregivelse. Hvis der er mistanke om, at du har begået en forbrydelse i forbindelse med brugen af tjenesten, kan oplysninger efter anmodning videregives til myndighederne.

7. Håndtering af personoplysninger

7.1 Vi har designet en række metoder til at holde de personlige oplysninger, du giver, så hemmelige og sikre som muligt. Bemærk, at beskyttelsen ikke dækker oplysninger, som du vælger at dele på sociale medier.

7.2 Dine personlige data håndteres kun af autoriseret personale, der har adgang til dem i kraft af deres stilling, og som kun skal have adgang til / bruge dataene til det angivne / berettigede formål.

7.3 Vi gemmer dine personlige oplysninger i vores driftsmiljøer. Almindelige sikkerhedsmetoder bruges her til at forhindre uautoriseret adgang. Vi følger gældende love og almindeligt accepterede standarder for at beskytte private og følsomme oplysninger.

8. Dine rettigheder

8.1 Du har ret til at modtage bekræftelse af, om vi behandler personoplysninger om dig, og i så fald har adgang til disse personoplysninger og også oplysninger om personoplysningerne og vores håndtering af dem.

8.2 Du har ret til at få rettet forkerte personlige data om dig uden unødig forsinkelse. Du har også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger i visse tilfælde under hensyntagen til formålet med behandlingen.

8.3 Du har ret til at få slettet dine personlige data af os under visse omstændigheder, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

8.4 Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har vi ikke længere ret til at udføre denne behandling.

8.5 Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde. Hvis du f.eks. Hvis du bestrider nøjagtigheden af de personlige data, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af dataene i den tid, det tager os at kontrollere, om dataene er korrekte.

8.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der finder sted på baggrund af CaseOnline Sweden ABs legitime interesse. Hvis dette sker, skal vi demonstrere tvingende legitime grunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder for at fortsætte behandlingen.

8.7 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, i det omfang behandlingen finder sted til direkte markedsføring. I tilfælde af en sådan indsigelse behandler vi ikke længere dine personlige data til dette formål.

8.8 Du har ret til under visse omstændigheder at få de personlige data, som du har givet os, og som vedrører dig i et elektronisk format, der er meget udbredt. Du har ret til at overføre sådanne oplysninger til en anden personoplysningsansvarlig (dataoverførsel).

8.9 Hvis du har synspunkter på vores behandling af dine personlige data, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive klager over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

9. Tilføjelser og ændringer

Vi kan muligvis tilføje eller ændre denne fortrolighedspolitik. Hvis vi gør det, offentliggør vi den opdaterede politik på vores hjemmeside. Hvis dette sker, skal du læse den opdaterede fortrolighedspolitik grundigt.

10. Kontakt os

For at opdatere, rette eller slette oplysninger, vi har om dig, eller bruge rettigheder, der tilkommer dig som ovenfor, er du velkommen til at kontakte os på info@caseonline.se.

Denne fortrolighedspolitik gælder fra 23. maj 2018